Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 02 : 353
Năm 2020 : 605
 • Lý Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Võ Đình Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Trần Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Q. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   09155329200
  • Email:
   mtim.xa@gmail.com
 • Lý Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0915309079
  • Email:
   lytuankhanhkhanh@gmail.com
 • Bùi Thị Thùy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   09189946577
  • Email:
   thuyloan28@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0915309079
  • Email:
   nguyenthithamthcshaitho@gmail.com
 • Phạm Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0915059690
  • Email:
   phamthiphunghl@gmail.com
 • Lê Thị Kim Liễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   914578234
  • Email:
   kimlien836@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới