Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Tháng 07 : 955
Năm 2021 : 6.845
 • Lê Danh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913122812
 • Phạm Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0915059690
  • Email:
   phamthiphunghl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359062276
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy tin học khối 3,4, 5, 6. Phụ trách trang Web, công nghệ thông tin, các trang csdl trực tuyến của trường trên các hệ thống: Vnedu.vn, He-thong-thong-tin-CBCC-VC, http://csdl.moet.gov.vn.....

 • Lý Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách CM
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0915309079
  • Email:
   nguyenthithamthcshaitho@gmail.com
 • Võ Đình Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
Video Clip
Văn bản mới