PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 – 2019

Trọng tâm:   

- Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 và ngày QP toàn dân.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình, nâng cao chất lượng, tổ chức ôn tập để chuẩn bị thi HK1.

 

03. Kiểm tra chuyên môn Trường MN Hải Vĩnh.

04. 7h30, Khai mạc Hội thi KH&KT cấp huyện năm học 2019-2020 tại Nhà Đa năng, TH&THCS Thị trấn Hải Lăng (TP: Học sinh, GV bảo trợ; mỗi trường TH&THCS cử 01 CBQL).

05. Dự chuyên đề cấp tỉnh môn Tin học tại THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ (TP: HĐBM cấp tỉnh môn Tin học THCS).

06. 7h30, Tập huấn CNTT cho các trường MN, TH&THCS tại Nhà Đa năng, Trường TH&THCS Thị trấn Hải Lăng (TP: Mỗi trường mầm non cử 02 người: 01 CBQL, 01 cán bộ phụ trách Cổng thông tin điện tử; mỗi trường TH&THCS cử 03 người: 01 CBQL, 01 Văn phòng, 01 GV Tin học. Lưu ý: mỗi trường mang theo 01 máy tính xách tay).

09. - 8h00, Quay camera chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống tại TH&THCS Hải Xuân. 

       - 13h30, Tổ chức tư vấn các đề tài dự thi KH&KT cấp tỉnh tại Phòng (TP: Mỗi trường TH&THCS cử 01 CBQL, 01 GV bảo trợ đề tài; 05 GV bảo trợ đề tài dự thi cấp tỉnh; thành viên BGK cuộc thi KH&KT cấp huyện).

11. 14h00, Tổ chức Chuyên đề cấp huyện môn Thể dục tại TH&THCS Hải Sơn (TP: Chuyên viên phụ trách, 01 GV thể dục/01 trường TH&THCS).

12. Sở GD&ĐT kiểm tra công tác ứng dụng CNTT tại các trường mầm non, TH&THCS.

14. 8h00, Đại học Huế tổ chức Khai giảng lớp ĐHSP tiểu học liên thông tại Phòng.  

15. Các trường TH&THCS nộp danh sách CBGV coi thi, chấm thi HK1 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 về Phòng qua Email: quangnamhlqt@gmail.com

      + Coi thi: Mỗi trường giới thiệu Hiệu trưởng, 01 tổ trưởng CM.

      + Chấm thi: Mỗi trường giới thiệu Hiệu trưởng, 01 PHT phụ trách chuyên môn THCS và mỗi môn cử 2-3 giáo viên.

17. 14h00, Sở GD&ĐT đánh giá kỹ năng dạy học tích hợp nội dung giáo dục PTTNBM-VLN tại TH&THCS Hải Dương.

19-21. Hội đồng ra đề kiểm tra 01 tiết năm học 2019-2020 làm việc tại Phòng (Từ 8h00 ngày 19/12/2019).

22.  Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày Quốc phòng toàn dân.

23.  - Hạn cuối nộp hồ sơ dự thi KH&KT cấp tỉnh năm học 2019-2020 (Theo CV 1427/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 6/9/2019 của Sở GD&ĐT).

       -14h00, Tổ chức Chuyên đề cấp huyện môn Ngữ văn tại TH&THCS Hải Lâm (TP: Chuyên viên phụ trách, 01 GV ngữ văn/01 trường TH&THCS).

24. 7h30, Tổ chức chuyên đề cấp huyện đề tài giáo dục âm nhạc tại MN Hải Trường (TP: PHT, TT mẫu giáo các trường mầm non)

25. 14h00, Trực tuyến Hội thảo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống tiểu học (Điểm cầu Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo, chuyên viên và 01 PHT phụ trách CMTH/01 trường TH&THCS; Điểm cầu các Trường TH&THCS: 01 CBQL, 100% GV tiểu học).

28. 14h30, Các trường TH&THCS nhận đề, giấy thi HKI tại Phòng.

30-31. Các trường TH&THCS tổ chức thi HKI theo đề chung của Sở.

 

THÁNG NÀY:

       - Tổ chức thi đấu các môn HKPĐ cấp huyện năm học 2019-2020 (Có lịch thi đấu riêng).

       - Các trường MN, TH&THCS thực hiện chuyên đề cấp huyện, tỉnh theo kế hoạch.

       - Các trường TH&THCS tổ chức dạy bù, đảm bảo thực hiện chương trình đúng tiến độ và tiến hành ôn tập, kiểm tra học kỳ HKI.

       - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN Hải Thiện, TH&THCS Hải Chánh. Kiểm tra chuyên đề các trường MN Hải Quế, Hải Thành, Hải Xuân; TH&THCS Hải Trường, Hải Tân, Hải Quế.

       - Tư vấn hỗ trợ, mô hình “Thư viện thân thiện” tại Trường TH&THCS Hải Hòa, Hải Ba, Hải Xuân, Hải Khê, Hải Phú.

       - Các trường TH&THCS chủ động tổ chức thi HK1 cho học sinh tiểu học đảm bảo kế hoạch và hoàn thành trước 03/01/2020; công tác ra đề thi, coi thi, chấm thi và đánh giá học sinh thực hiện đúng quy định.

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 THCS

 

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Lớp

Thời gian làm bài

Giờ

phát đề

Tính

giờ làm bài

30/12/2019

Sáng

Ngữ văn

9

90 phút

7h25’

7h30’

Tiếng Anh

9

45 phút

9h30’

9h35’

Chiều

Ngữ văn

6,7

90 phút

13h25’

13h30’

Tiếng Anh

6,7

45 phút

15h25’

15h30’

31/12/2019

Sáng

Toán

9

60 phút

7h25’

7h30’

Địa lý

9

45 phút

8h55’

9h00’

Chiều

Sinh học

6,7

45 phút

13h25’

13h30’

Lịch sử

6,7

45 phút

14h40’

14h45’

02/01/2020

Sáng

Ngữ văn

8

90 phút

7h25’

7h30’

Tiếng Anh

8

45 phút

9h25’

9h30’

Chiều

Vật lý

6,7

45 phút

13h25’

13h30’

Địa lý

6,7

45 phút

14h40’

14h45’

03/01/2020

Sáng

Hóa học

8

45 phút

7h25’

7h30’

Sinh học

8

45 phút

8h40’

8h45’

Chiều

Toán

6,7

90 phút

13h25’

13h30’

04/01/2020

Sáng

Vật lý

9

45 phút

7h25’

7h30’

Lịch sử

9

45 phút

8h40’

8h45’

Chiều

Vật lý

8

45 phút

13h25’

13h30’

Lịch sử

8

45 phút

14h40’

14h45’

07/01/2020

Sáng

Hóa học

9

45 phút

7h25’

7h30’

Sinh học

9

45 phút

8h40’

8h45’

Chiều

Toán

8

90 phút

13h25’

13h30’

Địa lý

8

45 phút

15h25’

15h30’

 

 

Lưu ý:

1. Các môn thi theo đề chung của Sở, Phòng: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh (tiền đề thi, giấy thi: 1.500đ/môn) và tổ chức chấm chung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9; các môn còn lại các trường TH&THCS chủ động ra đề thi; bố trí lịch    thi; coi, chấm thi đảm bảo quy chế.

            2. Môn Toán 9, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

            3. Phần nghe môn Tiếng Anh, Phòng GD&ĐT gửi về địa chỉ email công vụ …@quangtri.gov.vn trước thời gian thi 15 phút.

            4. Lớp 8,9 bố trí mỗi phòng thi có 24 em, phòng cuối không quá 25 em, SBD sắp xếp theo A, B, C (đối với các môn thi theo đề chung của Sở, Phòng). Lớp 6,7 bố trí phòng thi theo lớp, SBD xếp theo A, B, C của lớp.

5. Các cụm báo cáo điểm thi các môn chấm chung qua mẫu online trước 16h00 ngày 01/01/2020.